plenru

Zapytanie ofertowe 04.07.2017r.

W związku z przyznaniem pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego dotyczące ceny usługi organizacji konferencji.

Wyjaśnienie 20.06.2017r.

W związku z licznymi zapytaniami pragniemy wyjaśnić, iż cena netto oznacza cenę netto za jednostkę wyświetlenia CPM (koszt tysiąca wyświetleń). Równocześnie informujemy, iż Zamawiający nie dopuszcza realizacji kampanii w modelu RTB (programatic). Kampania musi być realizowana z cappingiem (tj. nałożeniem limitu wyświetleń reklamy na unikalnego użytkownika) o wartości 3. Zamieszczenie wyjaśnienia skutkuje zmianą terminu składania ofert na 29.06.2017r. W przypadku pytań proszę o kontakt.